Diena: 14. jūnijs, 2016

Reliģijas izraisīta vardarbība

Kaut gan pamatā vairums reliģiju sludina mīlestību, iecietību, sapratni, cieņu utt., reliģija izraisa gan fizisku, gan psiholoģisku vardarbību. Tā pamatā pārsvarā ir nepareiza vai ļoti tieša svēto raktu interpretācija vai atsevišķu reliģiju novirzienu vēlme izplatīties un kļūt par… Read More