Diena: 7. jūnijs, 2016

Reliģijas izcelsme un attīstība

Katrai reliģijai ir sava izcelsme un rašanās vieta, bet ticība augstākiem spēkiem kopumā ir bijusi sastopama jau kopš cilvēces rašanās laika. Tas nozīmē, ka reliģija, tās pamata izpratnē (kā ticības kopums, nevis organizēta un definēta reliģija) ir pastāvējusi… Read More

Pasaulē lielākās reliģijas pēc sekotāju skaita

Pasaulē ir sastopams ļoti daudz reliģiju, turklāt vairākām no tām ir arī apakš novirzieni un konfesijas ar atšķirīgu ticības apliecinājumu un dogmatiku. Ir ļoti grūti noteikt precīzu sekotāju skaitu katrai reliģijai, jo īsti nav noteikts, kuri reliģijas pārstāvji… Read More