Mēnesis: 2016. gada jūnijs

Reliģijas izraisīta vardarbība

Kaut gan pamatā vairums reliģiju sludina mīlestību, iecietību, sapratni, cieņu utt., reliģija izraisa gan fizisku, gan psiholoģisku vardarbību. Tā pamatā pārsvarā ir nepareiza vai ļoti tieša svēto raktu interpretācija vai atsevišķu reliģiju novirzienu vēlme izplatīties un kļūt par… Read More

Reliģijas izcelsme un attīstība

Katrai reliģijai ir sava izcelsme un rašanās vieta, bet ticība augstākiem spēkiem kopumā ir bijusi sastopama jau kopš cilvēces rašanās laika. Tas nozīmē, ka reliģija, tās pamata izpratnē (kā ticības kopums, nevis organizēta un definēta reliģija) ir pastāvējusi… Read More

Pasaulē lielākās reliģijas pēc sekotāju skaita

Pasaulē ir sastopams ļoti daudz reliģiju, turklāt vairākām no tām ir arī apakš novirzieni un konfesijas ar atšķirīgu ticības apliecinājumu un dogmatiku. Ir ļoti grūti noteikt precīzu sekotāju skaitu katrai reliģijai, jo īsti nav noteikts, kuri reliģijas pārstāvji… Read More

Kristietība

Pasaulē visizplatītākā reliģija ir kristietība. Tai ir aptuveni 2,1 miljards sekotāju, kas sastāda aptuveni 30% no visas pasaules kopējās populācijas. Kristietība ir monoteiska reliģija. Tas nozīmē, ka kristietības piekritēji tic, ka ir viens augstākais spēks un reliģijas centrs…. Read More

Kas ir sektas?

Daudziem cilvēkiem vārds „sekta” izraisa ļoti negatīvas emocijas, jo pastāv uzskats, ka sektās tiek praktizēti dažādi nevēlami reliģiski rituāli, kā, piemēram, upurēšana, un stingri aizliegumi, kā arī tās ir noslēgtas un šo sektu sekotāji ir savā ziņā atdalīti… Read More

Kas ir reliģija?

Reliģija ir uzskatu kopums, kas attiecas uz ticību pārdabiskiem augstākiem spēkiem vai būtnēm. Parasti reliģijas ir balstītas uz sakrāliem rakstiem, pārdabiskiem notikumiem vai citiem antropoloģiskiem faktiem vai mītiem, kas saistīti ar cilvēces izcelšanos, dzīves jēgu un eksistences pamatnosacījumiem…. Read More

Islāms

Islāms ir pasaulē otrā populārākā reliģija, tūlīt aiz kristietības. Tai ir aptuveni 1,3 miljardi sekotāju, kas sastāda aptuveni 20% no visas pasaules populācijas. Arī islāms ir monoteiska rakstu reliģija, kuras centrālais tēls un augstākais pielūgsmes objekts ir Dievs… Read More