Mēnesis: 2016. gada maijs

Hinduisms

Hinduisms ir viena no vissenākajām reliģijām pasaulē un tā ir ļoti atšķirīga no rakstu reliģijām, kuras ir plaši izplatītas Eiropā. Hinduisms ir radies aptuveni 2 000 gadu p.m.ē. Indijā un ilgajā reliģijas pastāvēšanas laikā tai ir izveidojušās daudzas atšķirīgas… Read More

Budisms

Budisms ir ne vien reliģija, bet arī filozofija un dzīvesveids, kas balstās uz Indijas prinča Sidhārtas Gautamas Šākjamuni jeb Budas mācību. Pēc Budas mācības ir izveidotas arī citas reliģijas, bet budisms ir pati vecākā. Budisms radās 5. gadsimtā… Read More

Ateisms

Lielākā daļa pasaules iedzīvotāju pieder kādai konkrētai reliģijai, vai vismaz virspusēji tic augstākiem spēkiem vai kādas reliģijas pamatnosacījumiem. Pārējā sabiedrības daļa noliedz Dieva esamību un reliģiju. Šos cilvēkus, kas netic Dievam sauc par ateistiem. Ateisms ir pārliecība un… Read More